9288 XB Kootstertille

Alle werkdagen :13:00-16:00 m.u.v woensdag. Zaterdag: 10:00-16:00

Halen en Brengen

ma-vrij 07:30-09:30 / 16:00-18:00 zaterdag 08:30-09:30 / 16:00-17:00

Algemene Voorwaarden
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Annuleringskosten

  Bij annulering van een reservering tijdens het hoogseizoen (juli t/m september), meer dan 4 weken voor de eerste pensiondag worden er administratiekosten à €25,- in rekening gebracht. Bij annulering minder dan vier weken voor de eerste pensiondag wordt 50% van de totale pensionkosten in rekening gebracht.
  Indien een dier niet wordt gebracht tijdens de gereserveerde periode, zonder afmelding of annulering, blijft het pensionbedrag, zoals vermeld in de gemaakte reservering, verschuldigd. Bij een annulering buiten het hoogseizoen worden er administratiekosten á €25,- gerekend.

  Annuleringsverzekering

  U kunt een annuleringsverzekering afsluiten voor uw reservering om voorbereid te zijn op onvoorziene omstandigheden. De verzekering bedraagt 10% van de totale pensionkosten. U krijgt met deze verzekering bij annulering altijd de door u betaalde pensionkosten retour. Indien een dier niet op de eerste pensiondag wordt gebracht, zonder afmelding of annulering, is Adventure gerechtigd de reservering te annuleren. Indien het dier helemaal niet komt, blijft het pensionbedrag, zoals vermeld in de overeenkomst, verschuldigd. Indien u uw dier eerder dan de afgesproken datum komt ophalen is er geen mogelijkheid tot restitutie van het reeds betaalde bedrag.

  Donatie

  Door uw huisdier in ons pension te laten overnachten ondersteunt u de dieren die het minder getroffen hebben. Van elke door u betaalde overnachting doneren wij €1,- aan ons dierenasiel.

  Koppelen

  De dieren worden tijdens hun verblijf bij Adventure gekoppeld met soortgenoten. U dient expliciet kenbaar te maken aan Adventure wanneer dit niet dient te gebeuren met uw dier. Dit kan tijdens het maken van de reservering of tijdens het brengen van het dier op de eerste pensiondag. Het koppelen gebeurt altijd o.b.v. gedragsobservatie door ervaren medewerkers. Adventure zal alle zorgvuldigheid betrachten tijdens het koppelen om de kans op incidenten zo gering als mogelijk te maken. Adventure is niet aansprakelijk voor de kosten die voortkomen uit incidenten veroorzaakt door het koppelen.

  Medicijnen toedienen

  Indien uw dier niet in optimale conditie verkeert, bijvoorbeeld door ouderdom of door een ziekte dan kan, in overleg door de medewerkers van Adventure hiervoor verzorging worden gegeven. Dit dient tijdens het maken van de reservering kenbaar gemaakt te worden. Adventure behoudt zich het recht voor om dieren te weigeren waarvoor zij de benodigde zorg niet kan garanderen.

  Medische kosten

  Adventure zal er alles aan doen om het verblijf van uw dier zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen en de kans op verwonding en ziekte te minimaliseren. Mocht er zich onverhoopt toch een incident voordoen die veterinair ingrijpen verschaft dan wordt er direct contact gelegd met de dichtstbijzijnde dierenarts. Als u heeft aangegeven dat uw dier enkel door zijn eigen dierenarts behandeld mag worden zullen wij contact leggen met uw eigen dierenarts. Afhankelijk van de situatie wordt u direct of tijdens het ophalen geïnformeerd over het voorval. Adventure is niet aansprakelijk voor medische kosten welke voortkomen uit het verblijf van uw dier in het pension en deze zullen dan ook in rekening gebracht worden.

  Overschrijding van pensiontermijn

  Indien een dier niet op de afgesproken dag wordt opgehaald, zonder schriftelijk bericht hiervan, zenden wij u een aangetekende brief. Als er binnen twee weken na verzenddatum geen reactie gekomen is of als blijkt dat de aangetekende brief niet in ontvangst is genomen, wordt het dier beschouwd als afstandsdier. Een afstandsdier wil zeggen een dier waarvan door u afstand is gedaan aan Adventure. Wij zullen in dit geval een nieuwe baas voor het dier zoeken. De gemaakte kosten worden volledig bij u in rekening gebracht totdat er een geschikte adoptant gevonden is.

  Vaccinatie

  De dieren dienen vooraf aan hun verblijf bij Adventure afdoende te zijn gevaccineerd. Voor hond en kat is dit de jaarlijks benodigde cocktail enting. Voor honden dient een aanvullende kennelhoest neusenting te worden gegeven. De neusenting dient minimaal 4 weken vooraf aan de eerste dag van het pensionverblijf te zijn gegeven. De cocktail entingen dienen nog minimaal 1 maand geldig te zijn na het verblijf van het dier in het pension. Uw dier dient vlo-, worm- en oormijt-vrij te zijn. Indien tijdens het verblijf door Adventure wordt geconstateerd dat uw dier niet parasietvrij is volgt direct behandeling. De kosten voor de behandeling vallen voor de eigenaar. Verder dient u dier gezond te zijn en in goede conditie te verkeren.

  Verlies/Vermissing

  Adventure is niet aansprakelijk voor het verlies of vermissen van eigendommen van het dier (dekens,riemen e.d.), als ook voor het weglopen/ontsnappen van een dier. Adventure levert alle mogelijk inspanning om het risico hierop te beperken.

  Reserveringsbevestiging

  Nadat u een reservering geplaatst heeft ontvangt u een bevestiging met factuur. Het totaalbedrag van de factuur dient vier dagen voor aanvang via bank of giro voldaan te zijn of wordt voldaan op de dag van aankomst, tenzij er schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Indien er niet tijdig aan de betalingsverplichting wordt voldaan is het pension gerechtigd de reservering te laten vervallen en annuleringskosten/administratiekosten te berekenen.

  Teruggave hond

  Wanneer u uw hond komt ophalen heeft deze zich lekker een aantal dagen/weken kunnen uitleven in verschillende weers- en bodemomstandigheden. Het kan dus zijn dat u uw hond niet in dezelfde staat/kleur terugkrijgt als u hem bracht. Elke middag voordat de honden hun kennel weer in gaan worden zij zo nodig afgespoeld en/of afgedroogd, zodat ze relatief schoon hun bed in gaan. U krijgt uw hond ‘handdoekschoon’ retour. Dat wil zeggen dat, wanneer nodig, wij uw hond afspoelen en afdrogen. Eventuele ‘kennelgeurtjes’ of verkleuringen kunnen wij hiermee helaas niet wegnemen.

  Heeft u uw hond liever volledig schoon en in originele staat weer terug? Wij kunnen op de dag van ophalen (of eerder) een wasbeurt voor uw hond verzorgen. Deze kunt u als upgrade bij het verblijf boeken.