Dorpskrant

De Nijsmoune heeft een oplage van 1050 exemplaren en het blad komt 5 keer per jaar uit in Kootstertille.

Vanaf de laatste uitgave in 2016 schrijven wij ook voor dit blad.

Een dag uit het leven van Adventure....

Veel leesplezier!

Pin It on Pinterest

Share This