Dorpskrant

De Nijsmoune heeft een oplage van 1050 exemplaren en het blad komt 5 keer per jaar uit in Kootstertille.

Vanaf de laatste uitgave in 2016 schrijven wij ook voor dit blad.

Een dag uit het leven van Adventure….

Veel leesplezier!