9288 XB Kootstertille

ma-vrij: 13:00-16:00 zaterdag: 10:00-16:00

Halen en Brengen

ma-vrij 07:30-09:30 / 16:00-18:00 zaterdag 08:30-09:30 / 16:00-17:00

Dorpskrant

De Nijsmoune heeft een oplage van 1050 exemplaren en het blad komt 5 keer per jaar uit in Kootstertille.

Vanaf de laatste uitgave in 2016 schrijven wij ook voor dit blad.

Een dag uit het leven van Adventure….

Veel leesplezier!