Asiel

Dierenasiel Adventure vangt alle zwerfkatten en- honden op uit de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland, Dantumadeel, Tytsjerksteradiel en Ferwerderadiel. Voor de gemeente Dongeradeel vangen wij alleen zwerfhonden op. Heeft u in de gemeente Dongeradeel een kat gevonden, dan kunt u deze naar Dier onder Dak te Dokkum brengen.

Indien er zich geen eigenaar meldt voor de kat of hond wordt deze na 14 dagen voor herplaatsing aangeboden.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het menustructuur onder het Asiel. Bij het Dierenasiel vindt u alle informatie over de adoptiekosten e.d. en daaronder kunt u alle informatie vinden over Onze Dieren, Steun Ons en Asiel FAQ's.

Pin It on Pinterest

Share This