Voorwaarden

RESERVERINGSVOORWAARDEN PENSION

Reserveringsbevestiging

Nadat u een reservering geplaatst heeft ontvangt u een factuur. Het totaalbedrag van de factuur dient vier dagen voor aanvang via bank of giro voldaan te zijn of wordt voldaan op de dag van aankomst., tenzij er schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Indien er niet tijdig aan de betalingsverplichting wordt voldaan is het pension gerechtigd de reservering te laten vervallen en annuleringskosten te berekenen.

Annuleringskosten

Bij annulering, van een reservering tijdens het hoogseizoen (juli t/m september), minder dan twee weken voor de eerste pensiondag wordt  50% van het betaalde bedrag aan pensionkosten in rekening gebracht.
Bij een annulering worden er administratiekosten gerekend

Annuleringsverzekering

Om te voorkomen dat u door onvoorziene omstandigheden de reservering moet annuleren en u dus (mogelijk) een deel van het bedrag kwijt raakt is er de mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten.
De verzekering bedraagt 10% van de totale pensionkosten. U krijgt met deze verzekering bij annulering altijd de door u betaalde pensionkosten retour.

Indien een dier niet op de eerste pensiondag wordt gebracht, zonder afmelding of annulering,  is Adventure gerechtigd de reservering te annuleren. Indien het dier helemaal niet komt, blijft het pensionbedrag, zoals vermeld in de overeenkomst, verschuldigd. Indien u uw dier eerder dan de afgesproken datum komt ophalen is er geen mogelijkheid tot restitutie van het reeds betaalde bedrag.

Overschrijding van pensiontermijn

Indien een dier niet op de afgesproken dag wordt opgehaald, zonder schriftelijk bericht hiervan, zenden wij u een aangetekende brief. Als er binnen twee weken na verzenddatum geen reactie gekomen is of als blijkt dat de aangetekende brief niet in ontvangst is genomen, wordt het dier beschouwd als afstandsdier. Een afstandsdier wil zeggen een dier waarvan door u afstand is gedaan aan Adventure. Wij zullen in dit geval een nieuwe baas voor het dier zoeken. De gemaakte kosten worden volledig bij u in rekening gebracht totdat we een adoptant gevonden hebben.

Donatie

Door uw huisdier in ons pension te laten overnachten ondersteunt u meteen de dieren die het minder getroffen hebben . Namelijk van elke door u betaalde overnachting doneren wij één euro aan ons asielgedeelte. Op deze manier kunnen ook de dieren zonder eigenaar goed verzorgd worden.

Medische kosten

Adventure is niet aansprakelijk voor medische kosten welke voortkomen uit het verblijf van uw dier in het pension. Adventure zal er alles aan doen om het verblijf van uw dier zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen en de kans op verwonding te minimaliseren.

Verlies/Vermissing

Adventure is niet aansprakelijk voor het verlies of vermissen van eigendommen van het dier (dekens,riemen ed), als ook voor het weglopen/ontsnappen van een dier.  Adventure zal inspanning leveren om het risico hierop te beperken. Adventure zal bij verlies/diefstal of vermissing alle noodzakelijke maatregelen nemen.

Koppelen

De dieren worden tijdens hun verblijf bij Adventure gekoppeld met soortgenoten. U dient expliciet kenbaar te maken aan Adventure wanneer dit niet dient te gebeuren met uw dier. Dit kan tijdens het brengen van het dier op de eerste pensiondag. Adventure is niet aansprakelijk voor de kosten die voortkomen uit incidenten veroorzaakt door het koppelen. Adventure zal alle zorgvuldigheid betrachten tijdens het koppelen om de kans op incidenten zo gering als mogelijk te maken.

Vaccinatie

De dieren dienen vooraf aan hun verblijf bij Adventure afdoende te zijn gevaccineerd. Voor hond en kat is dit de jaarlijks benodigde cocktail enting. Voor honden dient een aanvullende kennelhoest neusenting te worden gegeven. De neusenting dient minimaal 4 weken vooraf aan de eerste dag van het pensionverblijf te zijn gegeven. De cocktail entingen dienen nog minimaal 1 maand geldig te zijn na het verblijf van het dier in het pension. Uw dier dient vlo,worm en oormijt vrij te zijn. Indien dit tijdens het verblijf door Adventure wordt geconstateerd dan volgt direct behandeling. De kosten voor de behandeling vallen voor de eigenaar. Verder dient u dier gezond en in goede conditie te verkeren.

Medicijnen toedienen

Indien u dier niet in optimale conditie verkeerd, bijv door ouderdom of door een ziekte dan kan, in overleg door de medewerkers van Adventure hiervoor verzorging worden gegeven. Dit dient vooraf kenbaar gemaakt te worden bij de reservering. Adventure behoudt zich het recht voor om vooraf ,zonder uitleg van reden, dieren te weigeren waarvoor zij de benodigde zorg niet kan garanderen.

Pin It on Pinterest

Share This